Iskolába készülünk!

december 26, 2020

Iskolakezdés? Most???  Nem, még, nem, de a felkészülést bizony most kell elkezdeni! Erre két ok is van:
Egyrészt a január 15. -i határidő. Ugyanis eddig kell postára adnod az Oktatási Hivatalnak címzett  kérelmed az iskolaév halasztásáról!
Másrészt  eljön a pillanat, amikor cseperedő gyermeked elkezdi az iskolát.
Miként tudtok erre készülni? Szükséges egyáltalán? Az óvodában felkészítik...

Nekünk, felnőtteknek is stresszes lehet egy munkahely-váltás, nincs ez másképp a gyerekeknél sem. Mi is akkor tudunk jól teljesíteni, ha tudjuk, hogy mi a feladat, van némi gyakorlatunk, megvan a kellő önbizalmunk ahhoz, hogy a kapott feladatot sikerrel elvégezzük.
Nincs ez másképp a gyerekeknél sem!
Más az eredmény ha felkészülten megy gyermeked az iskolába és más ha nem.
De fontos tudnod: az iskola-érettség csak részben mércéje annak, hogy gyermeked felkészült a sulira!

2020 -tól automatikusan mennek iskolába a 6. évüket betöltött gyerekek. Ezért is fontos a cikk eleljén említett január 15.-i határidő a halasztási kérelem postázásáról. 
Ha pedig már iskolapadba került gyermeked, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzeltétek, akkor ott sokszor a szükséges részképességek hiányosságai ütköznek ki:

A feladatokat nem, vagy csak nehezen tudja teljesíteni, ez frusztrációt okoz, hiszen a gyerekek szeretnének jól teljesíteni, jól megoldani a feladatokat, a tanító néni elvárásainak megfelelni. De a gyermek maga  nem tudja, hogy mi a probléma, csak azt érzi, hogy nem tudja megoldani a feladatokat.
A tanító nénik aranyosak, igyekeznek segíteni, de  ki fog segíteni, pótolni az elmaradásokat egy 30 fős osztályban? És nemcsak egy gyereknek kell majd segítség...

Természetes, hogy aggódsz, hogy milyen lesz gyermeked iskolai tapasztalata. Vajon igazi sikert, tanulási élményt, felfedezési lehetőséget ad az iskola? Vagy a tanulás küzdelmessé válik és sokszor sírással végződik? Sikerélményekkel jön haza gyermeked vagy szomorúan?
Talán még a mi emlékeink sem túl jók ebben a témában, így érthető az aggodalmad...

Aztán az első osztály még így -vagy úgy, de sikerül, viszont 3.,4. osztályban már egyre halmozódnak a  problémák  és "rossz tanuló" lesz a gyermeked. Pedig Te nem ezt szeretted volna, és a gyerkőc sem,  és egyszerű megoldást választva könnyen  elkönyvelheted, hogy : "ilyen,  legfeljebb nem megy egyetemre."

Pedig mehetne! Add meg neki ezt a lehetőséget! Minden gyermek csoda és a kisgyermekek tanítható igazán! Az agyi plaszticitás fantasztikus korszaka kb. 7 éves korig tart. Ha gyermeked tinédzser korszakában szeretnéd bepótolni az elmaradásokat, az szinte egy lehetetlen küldetéssel ér fel. (Részben lehetséges, de sokkal több gyermek, szülő és szakember energiát és mondjuk ki : pénzt igényel a külön foglalkozásokra)

Meg is érkeztünk a második okhoz: most van még idő és lehetőséged odafigyelni azokra a kritikus pontokra, amelyek fontosak ahhoz, hogy a suli a tanulásról, a világ felfedezéséről szóljon, ne pedig a szorongás birodalma legyen!

Tudsz egyáltalán szakszerűen segíteni  az 5-7 éves, iskolába készülő gyermekednek?

Jó hír, hogy igen!  Itt összefoglaltam, hogy melyek azok a területek, képességek, készségek amelyeket magabiztosan kell tudnia iskolába készülő gyermekednek:

  • Testséma, érzékszervek ismerete: tudnia kell a testrészeit, érzékszerveit.

  • Téri orientáció: képesség a tájékozódásra térben és síkban: tudja a bal/jobb relációkat, tudja hogy magához majd más tárgyakhoz viszonyítva mi hol van (pl.a labda az asztal alatt van, a maci a szekrényben van).

  • Szerialitás felismerése síkban, térben és időben: napszakok, a hét napjai, hónapok, évszakok sorrendisége, változása, események időbeli sorrendjének meghatározása, sorozatok felismerése, soralkotás.

  • Ritmus: szótagolás, hosszú, rövid hangok megkülönböztetése: ez az olvasás tanulásának egyik alapja.

  • Vizuális figyelem és emlékezet: képes legyen a formák, alakok, színek, rész, egész megkülönböztetésére és összefüggések felismerésére, képes legyen memorizálni látottakat.

  • Auditív figyelem és emlékezet: képes legyen a szavakban a hangok felsimerésére, a keresett hang helyéne meghatározására és a zöngés, zöngétlen hangok differenciálására.

  • Finommotorika, grafomotoros fejlettség: színezés, betűelemek(nem betűk!) rajzolása.

  • Munkamemória: információk megjegyzése és művelet végzése. A munkamemória biztosítja a tanulási, gondolkodási, nyelvi folyamatok helyes végrehajtását. Fejlettsége hatással van a tanulás sikerességére.
  • Összefüggő mondatalkotás képek segítségével, életkornak megfelelő szókincs használata. Fontos: mesék, versek önálló elmondása! Nem, nem a Walesi bárdok-at kell kívülról tudni, de kisebb verseket, mondókák megjegyzésére képesnek kell lennie.

Tedd a szívedre a kezed...vajon nálatok pipát kapna minden kör?


 - „De a gyermekek megtanulják maguktól ezeket a dolgokat, külön fejlesztés, iskola-előkészítés felesleges.”  -  halljuk, olvassok  elég sokszor és a facebook posztjaink alatt is megjelent párszor ez a vélemény.
És valóban!
A gyerekek tényleg spontán, utánzás, felfedezés útján megtanulnak sok mindent tapasztalásaik és a környezeti ingerek által. Ugyanakkor a világ megváltozott. A gyermekek 70%-nak valamilyen fokú iskola-előkészítésre szüksége van. (Lásd: https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/28277/alapozo_terapia_-az_idegpalyak_ujrahuzalozasa  )

A problémák iskolában való lecsapódása annyira mély, hogy az új NAT már hosszabb előkészítő szakaszt ír elő. Azonban ehhez sem eszköz, sem idő nem áll rendelkezésre, hiszen az iskolában tanmenet van, nem lehet minden kisgyermekkel egyénileg haladni egy 30 fős osztályban.

A kérdés megmarad: vajon  annak a gyermeknek lesz önbizalommal teli sikeres iskolakezdése, akiknek a figyelme irányított, tudja, mit, hogyan kell megfigyelni, részképességei életkori szinten fejlődnek, vagy annak, aki nem, vagy csak részben kapott felkészítést?

felkészülés a sulira

 Bonyolultabb képességeket igénylő feladatok megoldását, a magasabb szintű tanulási tevékenységet csak akkor lehet sikerrel végezni, ha az alapkészségek rendben vannak.
Ne gondolj atomfizikára, de az olvasás, írás tanulása, a komplex nyelvi rendszer, az írásjelek rendszerének elsajátítása bizony ilyen kihívás a gyerekeknek első osztályban a játékkal teli óvoda után!

És ejtsünk szót egy másik lényeges tényezőről:
A 6–10 éves kor az önbecsülés kialakulásának időszaka a gyermek életében. Ez az időszak esik egybe az      iskolakezdéssel. Ilyenkor a kudarcélmények és a sikerek is hatványozottan érvényesülnek!

Nyilvánvaló, hogy az óvodából kikerült gyerekek tudás, képességszintje és az iskola elvárásai között szakadék tátong. Mi lenne a megoldás?

Minden nagycsoportos óvodás gyermeknek iskola-előkészítő!

Az óvodák általában igyekeznek a gyerekeket felkészülten iskolába küldeni, de megesik, hogy erre nincs mód: https://nepszava.hu/3061865_egyre-tobb-a-fejlesztesre-szorulo-diak-mikozben-nincs-eleg-gyogypedagogus

Látogatás a tudás birodalmába-iskolaelőkészítő könyv

Így aztán meglehetősen nehéz azt garantálni, hogy gyermeked majd felkészülten vág neki a sulinak szeptemberben.


A Látogatás a tudás birodalmába 1-2 könyvek és  a Látogatás a vonalak birodalmába könyvek itt jönnek képbe!
A kiadványok teljeskörűen tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeket egy iskolát kezdő gyermeknek tudnia kell. Így a poszt elején említett pontokat most már valóban ki tudjátok pipálni!

Szülőként is szakszerűen, vidáman, valóban játékosan tudod felkészíteni gyermeked az iskolára, bárhol is lakjatok. Nem kell összevadásznod a különböző színvonalú párlapos 'fejlesztő' füzetecskéket, mert az iskolára felkészítő  Látogatás könyvek lapjain haladva célba értek!
A gyerekek - bármily hihetetlen - szeretnek "feladatozni", rejtvényeket megoldani! A szórakoztató, de szakszerűen felépített feladatokban nincs "betúk írása", nincs "számok megtanulása", ez csak bizonyos iskolaelőkészítők ismérve.. A Látogatás könyvek,  - akárcsak a jó iskolaelőkészítő foglalkozások - a részképességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

 Egyedülálló módon még ingyenesen hozzáférhető, segítséget adó videók is járnak a könyvekhez!  Jelenleg a legbiztonságosabb, igazoltan hatékony fejlesztőházzá tudjátok varázsolni az otthonotok!

Tetszett a cikk? Oszd meg itt: